اعضاء هیئت مدیره اتحادیه صنف وانت بار و پیک موتوری تهران

title

اتحادیه صنف وانت بار و پیک موتوری تهران

اتحادیه صنف وانت بار

تماس با اتحادیه

تلفن اتحادیه 6473

کانال تلگرام اتحادیه صنف وانت بار
title
title

تهران » تهران » حمل و نقل بار سبک شهری و پیک موتوری


تاریخ برگزاری انتخابات: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
ساعت شروع انتخابات: ۰۹:۰۰
ساعت پایان انتخابات: ۱۶:۰۰


تاریخ تنظیم صورتجلسه: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
ساعت صدور صورتجلسه: ۱۶:۰۱


کل افراد مجاز: ۷۸۵۳
حاضرین در انتخابات (نفر): ۲,۵۴۹


تعرفه های مأخوذه هیأت مدیره: ۲,۵۴۹
تعرفه های صحیح هیأت مدیره: ۲,۴۸۰
تعرفه های باطله/سفید هیأت مدیره: ۶۹


تعرفه های مأخوذه بازرسین: ۲,۵۴۹
تعرفه های صحیح بازرسین: ۱,۹۶۱
تعرفه های باطله/سفید بازرسین: ۵۸۸


 • ریاست اتحادیه حمل و نقل بار و کالای سبک شهری

  title ردیف: ۱
  نام و نام خانوادگی: داود محمدی
  کد داوطلب: ۷۲۵
  کد ملی: ۰۰۶۷۵۵۶۲۵۶
  نام پدر: علیرضا
  تعداد رأی: ۱۷۵۳
  رتبه:1
 • نایب رئیس اول عین اله کاوسی حمیدپور

  title ردیف: ۲
  نام و نام خانوادگی: عین اله کاوسی حمیدپور
  کد داوطلب: ۵۹۶
  کد ملی: ۴۰۳۰۸۳۸۴۷۲
  نام پدر: عزیزاله
  تعداد رأی: ۱۳۵۱
  رتبه:۲
 • نایب رئیس فرهاد محسنی تکلو

  title ردیف: ۳
  نام و نام خانوادگی: فرهاد محسنی تکلو
  کد داوطلب: ۶۸۳
  کد ملی: ۰۰۴۶۳۸۹۱۹۹
  نام پدر: حسن
  تعداد رأی: ۱۲۵۵
  رتبه:۳
 • خزانه دار مجید صباغچی

  title ردیف: ۴
  نام و نام خانوادگی: مجید صباغچی
  کد داوطلب: ۸۶۰
  کد ملی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  نام پدر: محمدصادق
  تعداد رأی: ۹۸۳
  رتبه:4
 • دبیر غلامرضا ادهمی

  title ردیف: ۵
  نام و نام خانوادگی: غلامرضا ادهمی
  کد داوطلب: ۶۶۸
  کد ملی: ۱۲۸۷۷۷۹۵۲۲
  نام پدر: علی
  تعداد رأی: ۸۱۲
  رتبه:5
 • بازرس اول علی قاسمی

  title ردیف: ۶
  نام و نام خانوادگی: علی قاسمی
  کد داوطلب: ۸۴۸
  کد ملی: ۳۹۹۲۲۲۲۹۰۱
  نام پدر: غلامحسین
  تعداد رأی: ۷۹۳
  رتبه:6
 • بازرس دوم حسین غلامی کلدهی

  title ردیف: ۷
  نام و نام خانوادگی: حسین غلامی کلدهی
  کد داوطلب: ۷۹۳
  کد ملی: ۲۶۶۹۴۶۴۵۷۲
  نام پدر: یداله
  تعداد رأی: ۷۷۶
  رتبه:7
 • بازرس هیئت مدیره محمود محمودی

  title

دیدگاه بگذارید

title
  اشتراک در  
اطلاع از